encore

PRAKTIJK VOOR OUDER-KIND ONTWIKKELING

Disclaimer

Deze disclaimer en de afzonderlijke onderdelen zijn van toepassing op de website www.Saskia Vaske.nl. Je gaat akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer door deze website te bezoeken, de op en/ of via de website aangeboden informatie tot je te nemen en/ of te gebruiken.

Gebruik van de website

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel Saskia Vaske deze informatie en andere zaken zorgvuldig samenstelt en onderhoudt en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, wordt niet ingestaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie om welke reden dan ook. Saskia Vaske is te allen tijde bereid om op aanvraag via e-mail de juistheid van de informatie te bevestigen, en stelt aanvragen als deze zeer op prijs.

Saskia Vaske behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Je mag informatie op deze website afdrukken en/of downloaden voor eigen persoonlijk gebruik.

Het is niet toegestaan informatie op deze website te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Saskia Vaske of de rechtmatige toestemming van de rechthebbende.

Wijzigingen

Saskia Vaske behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie is gewijzigd.

Informatie van derden, producten en diensten

Saskia Vaske is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor informatie op en/of via websites van derden die mogelijk te bereiken zijn via links op de website van Saskia Vaske.