encore

PRAKTIJK VOOR OUDER-KIND ONTWIKKELING

Ouders en ouder-kind

De taak van ouders is om hun kind te begeleiden in hun ontwikkeling tot bewuste en vrije indivduen met gevoel voor verantwoordelijkheid. Wanneer in het opvoedingsproces aspecten of thema's naar voren komen die als onprettig, verdrietig, stressvol en zo meer ervaren worden, is het goed om te onderzoeken waar de kern hiervan ligt.

Soms is dat bij het kind, maar soms ligt het ook deels bij een ouder. Wij zoeken samen naar de bron: bij het kind of bij de ouder(s), of bij beiden.

Ouders mogen hun kind vanaf de conceptie beschouwen als zelfstandige wezens met een innerlijk leven en een lichaam. En ouders zijn ook kind van hun ouders, en hebben een opvoeding genoten. Gekeken wordt of hierin een oorzaak gevonden wordt voor datgene wat het kind bezighoudt. Soms zijn de thema's die bij het kind spelen thema's die hij of zij spiegelt vanuit het gedrag van één van de ouders. En kunnen ouders meegroeien met de ontwikkeling van hun kind, en kan het kind zich hierin gesteund voelen door de ouders.