encore

PRAKTIJK VOOR OUDER-KIND ONTWIKKELING

Kracht in kinderen

De eerste zeven levensjaren van de mens zijn een boeiende fase, waarin er veel verandert en hij of zij zich enorm ontwikkelt. De fundering voor het verdere leven wordt gelegd. Hoe steviger die basis, hoe beter men op latere leeftijd door de stormen van het leven kan laveren.

Je kunt verdriet en pijn niet altijd voorkomen, maar je kunt wel kijken of je een kind een zo warm en liefdevol mogelijk welkom kunt geven. En een warm nest met een stevige bedding van waaruit een kind de wereld verder kan gaan ontdekken. Elk kind heeft een gezonde emotionele basis nodig.

In de eerste levensjaren wordt de basis gelegd op vele ontwikkelingsgebieden: spraaktaalontwikkeling, cognitieve ontwikkeling, motoriek, spelontwikkeling als ook de sociaal-emotionele -en relationele ontwikkeling.