encore

PRAKTIJK VOOR OUDER-KIND ONTWIKKELING

Begeleiden van vakkundigen

Kinderen en ouders worden in Nederland ondersteund bij opvoeding en opleiding door professionals die een belangrijke bijdrage leveren: op de opvang, kinderdagverblijf, peuterspeelzaal, naschoolse opvang, op school, of vanuit jeugdzorg. Bij uitwerken van thema's die het kind als negatief ervaart is samenwerking met hen soms essentieel.

Wenselijk is dat zeker, omdat kinderen een groot aantal uren per week onder hun hoede en in hun blikveld zijn. De Praktijk voor ouder-kind ontwikkeling biedt bij verschillende trajecten de mogelijkheid om ook deze doelgroep te betrekken bij counseling.

Ben je als professional zelf geïnteresseerd in nieuwe handvatten om kinderen nader tot hunzelf te laten komen, of verbinding te laten maken met de ouders? Neem dan contact op met ons.