encore

PRAKTIJK VOOR OUDER-KIND ONTWIKKELING

VISIE

Gezondheid van lichaam en geest start in onze jeugd, en in de jeugd van onze kinderen. Onze bijdrage daarbij is het ondersteunen en begeleiden in ontwikkeling, gericht op de ondersteuning van het kind. Door met het kind een ontwikkeling door te maken, met één of beide ouders, en met de vakkundigen waarmee het kind in het dagelijks leven te maken heeft.

De Praktijk voor ouder-kind ontwikkeling combineert een reguliere benadering met een complementaire. Dat betekent dat het kind enerzijds gestimuleerd wordt bij het bereiken van doelen door de ontwikkeling van kennis, competenties en talenten. En anderzijds door de ontwikkeling van een gezond zelfbeeld, (zelf)vertrouwen, emoties en sociale vaardigheden.

Ontwikkelen is niet alleen het doorlopen van een traject van A (uitgangspositie) naar B (het doel). Het lijkt ons noodzakelijk dat er ook aandacht voor ont-wikkelen is, het afwikkelen van de lagen die onze persoonlijkheid negatief beïnvloeden. Dit kunnen maskers zijn, illusies, oogkleppen: alles wat iemand niet langer dient of wat niet echt is wat het zou mogen zijn. Iedereen kan zich ontwikkelen wie hij of zij mag zijn, vanuit de kern. Daar zit de kracht.

Kracht in kinderen

De eerste zeven levensjaren van de mens zijn een boeiende fase, waarin er veel verandert en hij of zij zich enorm ontwikkelt. De fundering voor het verdere leven wordt gelegd. Hoe steviger die basis, hoe beter men op latere leeftijd door de stormen van het leven kan laveren.

Lees meer...

Ouders en ouder-kind

De taak van ouders is om hun kind te begeleiden in hun ontwikkeling tot bewuste en vrije indivduen met gevoel voor verantwoordelijkheid. Wanneer in het opvoedingsproces aspecten of thema's naar voren komen die als onprettig, verdrietig, stressvol en zo meer ervaren worden, is het goed om te onderzoeken waar de kern hiervan ligt.

Lees meer...

Begeleiden van vakkundigen

Kinderen en ouders worden in Nederland ondersteund bij opvoeding en opleiding door professionals die een belangrijke bijdrage leveren: op de opvang, kinderdagverblijf, peuterspeelzaal, naschoolse opvang, op school, of vanuit jeugdzorg. Bij uitwerken van thema's die het kind als negatief ervaart is samenwerking met hen soms essentieel.

Lees meer...